Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

Attendees

Radek Sojka

Kateřina Kocianová

Radek Hábl

Tomas Walek

Tomáš Svěrák

Goals

  • revize stávajícího stavu a hlavní témata

Discussion items

TimeItemWhoNotes
pohovor
  • Viděli jsme se s možnou vývojářkou k Davidovi, dostala nabídku k podílení se na projektu, tak uvidíme

 brief  Tomáš Svěrák
  •  povedlo se s RadkemH a doplěním od JanyK dát dohromady brief, hlavní myšlenky sdíleny ve slacku projektovém
  • 2 roviny  - výzkum/rešerše u dluhových poraden + prezentace problematiky a navýšení povědomí/promo projektu
  • ideálně domluvit a provést rozhovory s dluhovými poradnami (Tomáš Svěrák připraví scénář, Radek Hábl zkusí zjistit možné respondenty)
    • Výstupem by pro nás bylo lepší pochopení myšlení a chování "uživatelů"
  • propojit s mktg a copy pro získání a prezentaci již dostupných informací z interpelací + následně výstupů z rozhovorů/rešerše

Action items

  •