Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum

Účastníci


Hlavní milníky v projektu

 • v 1. pololetí 2019 jsme převzali projekt v Česko.Digital. Tehdejší koordinátorkou byla Eva Pavlíková.
 • v listopadu začal vznikat pod rukama Vojty Švece základ vizuální identity projektu a také první návrhy webu, proběhl první Hackday
 • na přelomu let 2019/2020 jsme začali s prvním výzkumem k projektu, díky němu jsme mohli web i aplikaci začít postupně vylepšovat
 • Jana Knesche se pustila do návrhu marketingové strategie a cílových skupin pro web a vůbec celou službu Cityvizor
 • v polovině roku 2020 došlo k předání projektu do rukou koordinátorek Adél, Karol a Káti
 • od září 2020 jsme pracovali na tom, abychom měli vždy aktuální projektový plán a řídili se jím
 • díky prvotním návrhům Vojty Švece vznikl pod rukama Honzy Vrzala nakonec návrh, který můžete dnes vidět v živé podobě
 • na podzim 2020 vznikaly pod vedením Adél a Pavly první kódy našeho nového webu, velký dík patří Vojtům, Davidovi, Petrovi a dalším dobrovolníkům včetně tech-leadů
 • v listopadu 2020 vznikl pod rukama Evy Zehnálkové nový marketingový plán na podporu webu i aplikace
 • díky Barče Truksové se původní texty plné faktů proměnily v texty, které zaujmou všechny naše cílové skupiny
 • v únoru 2021 se na základech Vojty Švece podařilo vytvořit nový, svěží brand manuál, a to díky grafice Kačky Synkové a ilustracím Benjamina Tichého
 • správnou funkčnost webu otestovala Petra Halouzková, díky ní jsme stihli zapracovat spoustu věcných připomínek
 • od února 2021 jsme se věnovali plánování všech marketingových aktivit, které se pojily ke spuštění webu
 • v pondělí 8. 3. 2021 jsme oficiálně představili světu nový design webu Cityvizor

Kompletní přehled a prezentace zde.


Cíle retrospektivy

Cílem této retrospektivy bylo společně zhodnotit, na co jsme nyní po dosažení našeho cíle hrdí (GLAD), co nás štvalo a frustrovalo (MAD) nebo co nás zklamalo (SAD).

Zhodnocení projektu také v rozhovoru o spolupráci státu a neziskovek.

Předchozí retrospektiva z 30. 11. 2020.


Hlavní výstupy

Téma, problém

GLAD
MAD
SAD

Hodnocení

Řešení

Tým, komunikace🎖
 • funkční tým, který si rozumí i mimo práci
 • naučili jsme se pracovat s dobrovolníky
 • naučili jsem se spolu efektivně komunikovat

🥺
 • nereálná očekávání a sliby při spuštění projektu
 • nereálná vzájemná očekávání
 • podcenění rolí v projektu
 • neefektivní práce ve velkých skupinách
 • nepovedlo se nám zaujmout vývojáře pro méně obvyklé technologie
 • nefunkční role tech-leadů

→ setkání s expertními leady, kteří pak informace předávají do svých týmů

→ práce v menších (expertních týmech)

→ neslibovat dopředu, že můžeme něco dodat, aniž bychom to měli podloženo fakty

→ vysvětlení jednotlivých rolí a zhodnocení, bez kterých rolí se v projektu neobejdeme

🤯
 • rozdílná očekávání při předání projektu pod nové koordinátory
 • nepodařilo se osobní setkání

→ při předávání projektu v jeho průběhu věnovat více času na sdílení všech potřebných informací a kontextu, např. v jaké fázi se projekt nachází, podle čeho se plánují úkoly, podle čeho se úkoly zadávají apod.

Vývoj🎖
 • technické know-how díky využití méně obvyklých technologií

🥺
 • absence technologické vize
→ lepší komunikace s tech-leady a mezi tech-leady a vývojáři
🤯
 • stavěli jsme na základech původního softwaru, což nás v mnoha věcech omezovalo
 • necitlivé předání technické části pod Otevřená města
 • nedostatek kapacit vývojářů

→ lépe vyhodnotit vhodnost použitých technologií ještě předtím, než se začne cokoliv budovat

→ testovací server (stránka) hned na začátku, aby všichni viděli výsledky své práce

Launch🎖
 • zapojení velkého počtu dobrovolníků v závěru projektu
 • obrovské nadšení celého Česko.Digital při launchi

🥺
 • časově mnohem náročnější, než jsme očekávali

→ naplánovat dílčí kroky ke spuštění projektu na delší časové úseky, aby se vše stihlo v předstihu, případně prošlo potřebnou revizí

Cíle, motivace🎖
 • kontinuální posouvání se vpřed
 • úspěšně dotažení projektu
 • nevzdali jsme se ani v těch nejtěžších chvílích
 • společně jsme ustáli i nepříjemné situace v průběhu projektu

🤯
 • náročná komunikace s původním vedením Otevřených měst o nutnosti změnit infrastrukturu
 • ztráta motivace

→ zapojení vhodných partnerů v projektu

Produkt/služba🎖
 • produkt má stále smysl i po několika společných letech

🥺
 • nestihli jsme zapracovat všechny nápady, které jsme v průběhu realizace projektu měli
 • nebyl čas vylepšovat kromě úvodní stránky také vzhled aplikaci
 • nepřibyly nové funkcionality
→ lépe uchopit a popsat hlavní cíle projektu
Marketing🎖
 • opět se začalo hovořit o Cityvizoru i na dalších municipalitách
 • dokončení brand manuálu, ilustrací a marketingových materiálů

🥺
 • malý zájem o Cityvizor v médiích
 • malý zásah (mediální impact) po launchi

Priority, scope projektu🥺
 • časová náročnost a zdlouhavost procesů
 • práce s harmonogramem, nahodilost práce a úkolů

→ společné plánování hlavních priorit a cílů projektu a jejich lepší komunikace do týmu


Kompletní výstup z retrospektivy

K náhledu zde v Miru.