Skip to end of metadata
Go to start of metadata


ℹ️ Základní info o projektu

Název projektu

Průvodce prevencí

Aktuální fáze

Inkubace | Příprava | Realizace | Podpora

Datum zahájení spolupráce

 - potvrzení spolupráce,  - první call s mentorem,  schválení projektu do realizace

Datum zahájení realizace


Status projektu

ON TRACK

Popis projektu

Projekt se zabývá nedostatečnou informovaností laické veřejnosti o možnostech včasné prevence závažných onemocnění a navrhuje vznik aplikace. Tato platforma poskytne lidem veškeré informace o prevenci přehledně a na jednom místě. 

Vytvoříme místo, na kterém budou dostupné kompletní informace o prevenci závažných a civilizačních onemocnění v přehledné a atraktivní podobě. Platformu, která bude publikum aktivizovat a nebude představovat pouze nástroj pasivní konzumace informací. To vše s využitím know how organizace, která se tématu zdravotní prevence věnuje přes 6 let. Největším dopadem Loono app budou lidé, kteří žijí zdravějším a kvalitnějším životem.

Rok 2020 pouze prokázal, jak velkou roli hraje prevence pro včasnou diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění. Pandemie covid-19 bohužel zapříčinila u lidí menší zájem o preventivní vyšetření, nejčastěji v důsledku strachu z možné nákazy. Přesto je právě včasná diagnóza u onkologických onemocnění významným předpokladem pro jejich úspěšnou léčbu. 

Cíle spolupráce 
 • Cílem spolupráce je vytvořit první prototyp aplikace pro podporu prevence všech věkových skupin, přehledně informovat o preventivních prohlídkách, samovyšetření a tipech pro zdraví životní styl.
Termíny pravidelných schůzek
 • NA


👨‍👨‍👧‍👦 Aktuálně hledané role


 Seznam všech vypsaných rolí zde


👨‍👨‍👧‍👦 Projektový tým

JménoRoleKontaktPozn.
Zadavatel + Produkt
Blanka SigmundováProjektový koordinátor/Product Owner, zadavatelka, ředitelka Loonoblanka.sigmundova@loono.cz

"Product owner", kontroluje vývoj produktu směrem k zadání, dodává potřebné podklady. Je primárně zodpovědný za "cíl a rozsah" projektu.

Jako projekťák podporuje tým a spoludohlíží na harmonogram projektu 

Kateřina VackováZadavatelka projektu, zakladatelka Loonokaterina.vackova@loono.cz Směřování produktu a jeho další rozvoj, odborný dohled nad obsahem.
Lukáš PřikrylMentor, 
Česko.Digital
slackZpětná vazba na směřování produktu, vedení projektu, externí pohled 
Projektoví koordinátoři 
Adéla KalusováProjektový koordinátor/Scrum Master
Česko.Digital
adela@cesko.digital

Komunikuje s leady projektů, aby mohl pro celý tým sbírat informace ohledně stavu a harmonogramu projektu.

Kontroluje úkoly, stav milníků a návaznosti různých týmu.

Dle vstupů upravuje projektový plán 

Má na starost aktuálnost údajů v Trello, Airtable a na Wiki (část harmonogram)

Jako projekťák podporuje tým a spoludohlíží na scope a cíl projektu

Romana Pokorná
Support koordinátor, Česko.Digital
romana@cesko.digital

Onboarding do týmu - kultura a hodnoty Česko.Digital

Hygiena na Slacku

Dohlíží na hlavní milníky, je k dispozici Projekťákům

Jako projekťák podporuje tým a spoludohlíží na harmonogram, scope a cíl projektu

Vývoj

Martin Ladecký


Tech Lead,

Česko.Digital

slack

Řídí vývojový tým, rozděluje úkoly, hlídá lhůty, kontroluje kód

Pečuje o lidi ve svém týmu

UX/Design
Jiří DiblíkDesign Lead, Česko.Digitalslack

Design Lead (UX/UI). Řídí design tým, rozděluje úkoly, hlídá lhůty. 

Pečuje o lidi ve svém týmu

Otakar HybsDesign Lead, Česko.Digitalslack

Design Lead (UX/UI). Řídí design tým, rozděluje úkoly, hlídá lhůty. 

Pečuje o lidi ve svém týmu

Marketing

Petra Císařová

Marketing Lead, Loono

marketing@loono.cz

Vedení celého marketingu 

Pečuje o lidi ve svém týmu

Kateřina SvobodováPR, Loonopr@loono.cz 

Vedení PR komunikace projektu

Spolupracuje s Marketing Leadem

Testing


 • Požadavky na testery (cca 10): ideální profil: jako osoby pro kterou vyrábíme aplikaci Zodpovědnosti v týmu

Produkt:

 • vlastní produkt a jeho kontext
 • stanovuje priority
 • je zodpovědný za uživatelský výzkum a product-market fit

Projektoví koordinátoři:

 • spravují projektový plán
 • koordinují postup se zadavatelem a Česko.Digital 
 • koordinují jednotlivé týmy skrze jejich Leady

Leadi:

 • Mkg, Design, Devel
 • koordinují práci svého týmu
 • stanovují termíny pro svůj tým
 • reportují progress projektovým koordinátorům
 • pečují o tým 

Marketing:

 • je zodpovědný za marketingovou strategii a marketingový plán
 • komunikuje navenek (např. komunikaci ohledně spolupráce s CD)
 • vytváří obsah pro web 

Design:

 • navrhuje uživatelské rozhraní aplikace
 • testuje použitelnost
 • navrhuje informační architekturu

Vývoj:

 • vyvíjí Loono aplikace


👨‍👨‍👧‍👦 Koho hledáme


🎯 Cíle projektu

 • vývoj první verze Loono aplikace


⏱ Roadmapa projektu 


⏱ Kalendář hlavních milníků projektu


📑 Klíčové dokumenty projektu

Všechny důležité dokumenty jsou na sdíleném prostoru Google Drive na tomto odkaze. Pro přístup na všechny dokumenty je potřeba schválit členství. Nejdůležitější dokumenty jsou volně dostupné níže.  


📈 Lean Canvas projektu (z inkubace)


🔎 Důležité odkazy


Nejaktivnější členové týmu

{"mode":"list","include":"authors, comments","showCount":"true","spaces":"NS","showLastTime":"true","contextEntityId":1584556} • No labels