Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum

ÚčastníciMinulý zápis zde

Cíle

 • Pravidelný status
 • Zaběhnutí obsahového plánu

Body porady

ČasPoložkaKdoPoznámky
5 minPlán Česko.Digital - status

Co se v Česko.Digital chystá v nejbližší době:

ÚNOR

 • 22.2. ZačniUČIT.cz - MVP launch (TZ, 1 x článek na blog, 1 x rozhovor, social) 


BŘEZEN

2 (max 3) launche, aktuální časové rozložení = odhad, budeme specifikovat, jak se bude blížit; buďme však ready

 • 8.3. Cityvizor (TZ, 1 x článek na blog, 1 x rozhovor, social)
 • 22.3. - Učíme online výročí (TZ, 1 x článek na blog, 1 x rozhovor, social, průzkum emailingy)  (už změněno a posunuto) Martina Habovás přípravou intro článku pomůže tým UO


Výhled na další měsíce:

 • 1/2 04 Střecha
 • 04 Web č.d konec
 • 04/05 ? Inovace zpravodajství → milník + launch (Radka Horakovapotvrdí)
 • 04 Univerzita
 • 05 Jehlomat
 • 05 Výročí Česko.Digital
 • 05/06 Začni učit
 • 06 Nedlužím státu
Komunikační témata pro social Jakub Šnorbert
 • Inkubátor projektů Č.D
 • Rozhovor inkubátor - newsletter 10.2.
 • Novinky Č.D - newsletter 10.2.
 • Brand manuál Cityvizor - představíme v Newsletteru 10.2. + připravíme post na social
 • ZačniUČIT.cz launch 22.2.

_ _ _ _ _

Ideas in plan:

 • Nová vizuální identita č.d → Radka: "ráda bych domluvila článek v design médiích first
 • Covid portál - case study - aby nezapadlo (Tomáš Znamenáček )
 • Case study - koronavir a MZČR
Komunikační témata v redakci
 • ZačniUČIT.cz - článek na blog (v realizaci) - na launch 22.2., rozhovor (naplánovat, zadat, flowting termín)
 • Cityvizor launch (spuštění projektu) - 8.3.
 • 1.výročí projektu UO - komunikace podle plánu - 15.3.


Čas 

Detail

Úkoly k doplnění do trella


v tomto týdnu

 • práce na Nedlužím státu
 • příprava prezentace výsledky 1:1 mktg týmu + následné úpravy
 • kategorizace brandu -  zfinalizovat a předat zadání na Lumíra

v příštím týdnu

 1. práce na Nedlužím státu
 2. práce na webu Č.D
 3. prezentace 1:1 care týmu a domluva na prioritách
 4. tonalita pro psaní na wiki
 5. zkontrolovat Trello a doplnit úkoly, co mám tady a tam nejsou
 6. zpracovat zadání z 1:1 s Radkou: zadání pro texty na social, notičky pro přípravu textů pro blog, checklisty

backlog

 • úprava content strategie podle komentářů v dokumentu včetně příkladů (3-4 MD)
 • sladit social a content strategii

Tento týden

 • Launch ZačniUČIT.cz - příprava, koordinace, předání
 • Launch Cityvizor - příprava, koordinace, předání
 • Uni and loyalty - sladění s care týmem
 • Brand aplikace - sladění se Šnorbim

Příští týden :palm_tree: 

 • Launch ZačniUČIT.cz - pravděpodobný posun na 24.2., koordinace launche Radka Horakova
  •  tiskovou zprávu nutno upravit
  •  článek ready, obrázek v přípravě, dodá Ondřej Šliš
  •  social texty schválené, grafika také, výstupy dodá Ondřej Šliš
 • Poděkování dobrovolníkům 2019/2020 - Martina Habovározpracuje oslovení dobrovolníků, kterým chceme poděkovat
 • Koordinaci launche Cityvizoru dnes přebere koordinátorský tým na projektu

5 min

Tento týden

 • Soc Med obsah
 • Úpravy webu Č.D
 • přebarvení webu
 • UX call podle termínu
 • SEO a PPC cally a pokračování
 • Univerzita brainstorming
 • Social předávání s Denčou

Příští týden

 • Launch Začni učit
 • Soc Med obsah
 • Dashboard analytiky
 • Šablona pro socmed reporty

Martina Habová

Launch plán: intro článek - do konce tohoto týdne bude první draft od Aleny Teclové

rozhovor - redakce pracuje na přípravě otázek, bude domlouvat termín rozhovoru

TZ - máme 1.draft od Martiny Spěváčkové

médialist - předvybrány média pro oslovení s exkl.obsahem i pro rozesílku TZ

průzkum - zaměříme si na data z našeho projektu 

Sociial media strat - Šnorbi společně se Denčou již zpracovávají strategii a obsahový plán

Emailingy - příprava zadání pro Terku Ma a začínáme psát texty

Grafický kit+ kreativní copy - zadáno - Terka a Bára na tom už pracují, Lukáš se Šnorbim taky

Přípitek prodiskutováno s projektovým týmem a začíná se na něm pracovat

Univerzita 

FAQ webináře, casestudy Medtronic, materiály pro dárce - koordinace dobrovolníků

newsletter UO

update mktg strategie 2021


Tento týden:

 • Drobná zlepšení join.cesko.digital a plány dalších pokroků
 • Koordinace textů (hlavně Začni učit)
 • Metriky blogu a newsletteru
 • Dneska porada nad obsahovými změnami newsletteru

Příští týden:

 • Koordinátorky redakce
 • Změny newsletteru?
 • Koordinace textů
 • Domluva se Šnorbim ohledně prezentace metrik?