Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum

Účastníci


Body porady

KdoPoznámky
 • intro k mktg plánu o péči o dobrovolníky
  • chceme vytvořit jednotný systém péče a odměňování dobrovolníky
   • hlavní odměna = univerzita
  • pověnovat se typologii dobrovolníků - probrat ještě detailněji s Anežka MüllerLucie Zajíčková
  • interní univerzita - prostor pro další zapojení + zaktivnění komunity

Priority z pohledu mark. aktivit :

1. péče o aktivní dobrovolníky + univerzita

2. podpora věrnosti dobrovolníků

3. péče o nováčky, mktg podpora onboardingového procesu

 • stanovení si milníků - co dobrovolník "dostane" za dosažení určitých milníků/aktivit
 • říct si, jak začít vyhlašovat dobrovolníka měsíce (za jakých podmínek, od kdy atd) - prodiskutovat v týmu

Kroky pro tento týden za mktg: 

 • sladění se nad tématy UNI, technické záležitosti vedoucí k rozjetí uni
Radka Horakova
 • důležitý bude monitoring dobrovolníků
  • aktivace pasivnějších dobrovolníků poděkováním zpětně
Lucie Zajíčková
 • akcentovat kompetenci dobrovolníka a profesionalizaci dobrovolníka - zvyšovat jejich kompetenci a tím zlepšovat úroveň projektů
 • přemýšlet nad stanovením metrik oceňování - aby nevznikala přílišná míra exkluzivity (nehledě na čas a velikost role, kterou v projektu mají) - aby to ocenění nebylo nedosažitelné
 • nastavit si metriky, KPI pro Univerzitu
  • kolika lidí se týká přístupnost webinářů a celkově vzdělávání, pokud chceme toto mít pouze pro vybrané aktivní dobrovolníky
  • alespoň část univerzitního obsahu musí být přístupná
 • jak UNI a věrnostní program zapadají do dalších témat - práce se zpětnou vazbou, 360, práce s očekáváním, goal settings, rozvojový plány v core týmu = jak do toho zapadají i projektové dni, hackathony i péče o kmenový tým, psychohygiena
Eva Pavlíková
 • ten, kdo dodává projekt - jeho motivace, aby tým byl proškolený
 • kde jsou hranice, kdo za to bude zodpovědný? Kdo bude "ownerem"? Koordinátorem uni je Martina Habová
 • témata interní uni budou potřeba hodně agilní - potřeby se mohou relativně rychle měnit - z pohled projektových koordinátorů
Anežka Müller
 • priority z pohledu MKTG versus priority community týmu - synergie, doplnění, pochopení, kdo to jak vidí

Aktuální úkoly