Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum

Účastníci

Cíle

 • Spolupráce Otevřených měst a Česko.Digital po launchi nového webu

Body porady

 • informace k připravovanému memorandu o spolupráci
 • seznámení Otevřených měst s tím, jak chce fungovat Česko.Digital v roce 2021
  • financování v kontextu aktivně vedených projektů
  • zapojení dobrovolníků a jejich motivace
  • změny v rámci Česko.Digital
 • cílem Česko.Digital je vždy zajištění veškeré možné expertní pomoci tak, aby se partnerská organizace osamostatnila a projekt byla dále schopna vést a koordinovat bez naší spolupráce
  • v Otevřených městech nyní pevná IT základna: 
   • Marek Sebera - IT architekt
   • Richard Marko - správa serverů
   • Vaclav Klecanda - předseda projektové rady OM
  • zajistí v projektu vývoj, zvolí vlastního tech-leada, který převezme veškeré podklady ze strany Česko.Digital
 • v projektu nejsme schopni cca od března ze strany Česko.Digital dál zajistit další podporu ze strany koordinátorů, případně UX designéra a grafiků


Nejbližší body spolupráce, předání projektu

 • nový tech-lead za Otevřená města převezme práci po Vojtovi Nádvorníkovi, potažmo Lukášovi Křečanovi a Jirkovi Šetinovi (ve spolupráci s naším CTO)
 • je třeba dořešit ProductBoard - zda je možné předání (zajistí Kateřina Kocianová)
 • Otevřená města si projdou navrhnutou marketingovou strategii a vyvodí z ní svoje požadavky na další spolupráci z hlediska marketingové podpory Česko.Digital (nejspíše placené)
 • po launchi nové stránky Cityvizoru poskytneme veškerou možnou podporu v rámci hledání jednorázové pomoci pro další rozvoj aplikace, možnost využívat neomezeně dobrovolnickou, popř. placenou pomoc v rámci #market-place