Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

Attendees

Goals

 • Strategické ukotvení projektu
 • Definice rozsahu projektu
 • Definice cílů a cílové skupiny

Odkaz na Miro, kam jsme zaznamenávali nápady a měli jsme strukturu.

Discussion items

TimeItemWhoNotes
10minÚvodní slovoLucie Zajíčková

Přivítání, úvod k celému setkání - proč jsme se dnes sešli.

20min Představení jednotlivých členůVšichniPředstavovací kolečko
10minÚvodní představení projektuPetra HejdukováMyšlenka projektu, současný stav, Lean Canvas a stručné výsledky výzkumu spolupracujících organizací
100minDiskuze

Všichni

moderuje Lucie Zajíčková

 1. Cílová skupina
 • probíhá diskuze, jak si do začátku projektu definovat a více zúžit cílovou skupinu (zvažujeme největší dostupnost, důležitost, potřebnost cílové skupiny)
 • Marie Salomonová zmiňuje důležitou bariéru v péči o duševní zdraví u dětí - bez souhlasu rodičů se k péči nedostanou (potřebujeme právníka, abychom mohli realizovat naše řešení?)
 • Lucie Zajíčková zmiňuje, že máme domluvený výzkum s PAQ Research (1. + 2. stupeň ZŠ)
 • Lucie Zelenková z Linky bezpečí dává data, jaké věkové skupiny dětí nejvíce volají na linku bezpečí a jak se data proměnila v důsledku covid-19
   • Linka bezpečí je minimálně využívána dětmi z prvního stupně
   • nejvíce se na Linku bezpečí obrací děti: 14-16 let a úplně nejvíce je to věk 17, potom už to začíná zase klesat
  • probíhá diskuze nad věkovém rozpětí cílové skupiny
  • docházíme k tomu, že nejjednodušší bude jako první volit 2. stupeň ZŠ, později rozšíříme na SŠ (důvody: data z LB, výzkum s PAQ research, můžeme využít propojení se školami projektu Učíme online)
   • Marie Salomonova má kontakty na SŠ - můžeme využít v druhé fázi při rozšiřování na SŠ studenty
  • probíhá diskuze, jaké blízké okolí do cílové skupiny zahrnout, z ní vycházíme s třístupňovým modelem cílové skupiny dle důležitosti:
   • primární: děti 2. stupně ZŠ -> motivujeme, edukujeme, destigmatizujeme
   • sekundární: rodiče a učitelé (setkávají se s dětmi denně, mají možnost vidět, jak se dítě má na denní bázi) 
   • terciální: pediatři, školní psychologové, vedoucí zájmových kroužků… (dítě nevídají na denní bázi, ale dokážou ho ovlivnit / působit na změnu / motivovat) -> edukujeme, destigmatizujeme 
    • dospělým „otevíráme oči“ (edukujeme, destigmatizujeme, pomáháme zjistit, jaká péče je vhodná)
  • zmínka, že pro učitele a pediatry by mohly být užitečné zejm. materiály, které mohou šířit
  • bariéry cílové skupiny, které byly v průběhu diskuze zmíněny:
   • prvotní odmítnutí od blízkého člověka (Nefňukej, to nic není. -> dítě pak své problémy může potlačovat a za dalším dospělým nejde)
   • obava z toho, že se to někdo dozví
   • legislativní bariéry (viz výše zmiňovaný právník)
   • sociálně slabé rodiny nemají přístup na internet / děti nemají mobil
   • počet odborníků a jejich distribuce po ČR (rozdíly mezi jednotlivými regiony)
   • učitelé a rodina můžou být důvodem psychické nepohody

2. Cíle projektu

 • probíhá diskuze o tom, které cíle jsou pro nás prioritní, docházíme k tomuto závěru:
  • zkrácení doby, kdy se dotyčnému nedostává pomoci
  • snížení přetížení pomáhajícím organizacím
  • motivovat cílovou skupinu k pravidelné sebepéči o duševní zdraví

3. Další důležité body, které v diskuzi zazněly:

 • Marie Salomonová: Skvělá videa od Anna Freud Foundation: https://www.annafreud.org/what-we-do/schools-in-mind/resources-for-schools/we-all-have-mental-health-animation-teacher-toolkit/
 • Anna Kubíčková: „K přetížení učitelů: hodně hraje roli "házení" úkolů jen tak... Když bude materiál a v podstatě vzorová osnova hodiny i jaké kompetence rozvíjí, ready to go - tak to ocení... Stejně tak když dostanou "hotovou" hodinu do počítačovky, tak spíš uvítají…“
 • Lucie Zelenková: „"Tajemství" je ošemetné - někdy má psycholog oznamovací povinnost.“
 • Marie Salomonová: plánuje se vydání animovaného seriálu pro děti o duševním zdraví - bylo by fajn se s nimi spojit
10minZávěr a poděkováníLucie Zajíčková

Následné kroky: 

 • Radka Horakova s Vladimírem Michálkem začnou připravovat marketingovou strategii a marcom plán
 • co nejdříve zrealizujeme meeting ohledně ideace řešení Lucie Zajíčková

Action items

 •  

2 Comments

 1. Petra Fritsch Navrhoval bych na vsech mistech, kde zminujeme "cile projektu" odstranit zminku o cilove skupine. At to zbytecne nekoliduje s definici cilovky, ktera je samostatne tema.

  Tedy smazat deti z:

  • zkrácení doby, kdy se dítěti nedostává pomoci
  • motivovat děti a mladistvé k pravidelné sebepéči o duševní zdraví