Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DRAFT

Tato stránka popisuje všechny služby Česko.Digital. Detailní informace jsou napsány ke každé službě na samostatné stránce, odkazy na jednotlivé podstránky jsou uvedené níže v textu. 

Pokud jste zde poprvé, doporučujeme přečíst úvodní stránku o Česko.Digital. 


Obsah


5 služeb

V rámci Česko.Digital věnujeme pozornost rozvoji a problémům neziskového sektoru, které lze řešit prostřednictvím digitálních technologií. Podporujeme členy komunity skrze bezpečné prostředí, aby měli odvahu přicházet s novými nápady a rozvíjet je až po fázi realizace. Na to využíváme 5 služeb:

 1. Konzultace
 2. Market-place   
 3. Ideace 
 4. Inkubace
 5. Realizace


3 kritéria pro spolupráci s Česko.Digital

 1. Neziskový projekt: zadavatelem je neziskový subjekt (NNO, státní úřady, kraje a obce, školy, nemocnice a dceřiné příspěvkové organizace).
 2. Udržitelnost: jasný zadavatel, který si může projekt po dokončení převzít a je ochoten se tématu dlouhodobě věnovat (dle naší zkušenosti např. 2 roky), má zajištěnou porealizační finanční a personální kontinuitu, adekvátní vzhledem k typu projektu. 
 3. Dopad: kvantifikace, známe velikost problému, velikost a popis cílové skupiny, ev. dopad problému.


Profil organizace

Pro koho je spolupráce s Česko.Digital vhodná

 • Zadavatelem projektu je neziskový subjekt 
 • Je otevřen inovacím a digitalizaci, chce se učit nové věci.
 • Má (plánuje určit) dedikovanou osobu, která se může projektu intenzivně věnovat (např. 2 dny v týdnu).
 • Projekt má adresované řešení, cílí na skupinu s významným společenským dopadem (má potenciál celorepublikového využití, nebo výstupy nejsou určeny pro jednu organizaci, ale budou z něj těžit i ostatní v této oblasti...).
 • Zadavatel je připravený se řešením daného problému věnovat dlouhodobě, ze zkušenosti odhadujeme 2 roky, výjimku tvoří významná celospolečenská situace.
 • Je připraven zajistit rozpočet pro budoucí provoz (např. úložiště, poplatek za doménu, servisní služby, plat koordinátora projektu…).


Oblasti projektů 


Role a pojmy

 • 👩‍✈️ Koordinátor je zodpovědný za svěřenou fázi projektu, komunikuje se všemi stranami a hlídá plnění cílů a časový harmonogram. Jsou minimálně 2 koordinátoři: support koordinátor z Česko.Digital a projektový koordinátor za stranu zadavatele
 • 🏩 Zadavatel je organizace přinášející projektový záměr. Pokud zadavatel není, hledá se ve fázi "ideace" expertní partner, typicky nezisková organizace, která záměr oborově zaštítí a dodá udržitelnost
 • 👨‍🚀 Mentor je zkušený parťák, který radí s nastavením a směřováním projektu
 • 🦸‍♂️ Konzultant je expert v oblasti technologie, marketingu, designu nebo jiné kompetence, konzultuje na projektu konkrétní oblast
 • 🕵️‍♀️ Scout se věnuje edukaci a propojování neziskových organizací
 • 👨‍⚖️ Leadership tým je management tým Česko.Digital, který schvaluje projekty na inkubaci a realizaci, spolupráce na dalších službách se řídí plněním kritériím viz výše 
 • 👨‍🦱👨👩‍🦰 Podporovatelé z komunity jsou členové komunity Česko.Digital, které zaujme projekt prezentovaný např. v #ideas na Slacku, mají zájem ho dále rozvíjet a vidí v něm potenciál. Díky jejich podpoře má nápad svůj tým a nestojí už jen na jednotlivci, který nápad do Česko.Digital přinesl. 
 • ✍ Projektový záměr = zadání pro projekt 
 • 🎯 Projekt = připravené podklady pro realizaci, ve spolupráci s mentorem, komunitou, koordinátory a dalšími aktéry z Česko.Digital


Detailní popis služeb

Konkrétní příklady nížeKONZULTACE 💬#MARKET-PLACE👩‍💻IDEACE 🤝💯🌱INKUBACE 🤝💯🌳REALIZACE 🤝💯🍎

"Potřebuji radu"

"Potřebuji pomoct"

"Jsem jednotlivec a mám nápad"

"Jsem organizace a mám rozpracovaný nápad"

"Jsem organizace a mám připravený projekt"

Název kanálu na Slacku#konz-#market-place#idea-#inkub-#run-
Popis službyOrganizace potřebuje konzultovat strategický krok při výběru vhodného digitálního řešeníČesko.Digital doporučí a poskytne vhodného konzultanta nebo mentora. Jde o krátkodobou spolupráci.

Poptávka jednorázového úkolu v rámci jedné činnosti přes #market-place. Jde o krátkodobou spolupráci.

#Market-place může být využit jako navazující služba po konzultaci. 

V rámci naší komunity (v kanále #ideas na Slacku) je možné společnými silami posunout nápad dál, dostat zpětnou vazbu a také najít kolegy do týmu.

Příprava projektu na jeho realizaci s podporou komunity, mentorů a konzultantů. Jde o partnerskou spolupráci na projektu. Společná realizace projektu využívající digitální řešení. Komplexní, partnerská spolupráce neziskového projektu s velkým dopadem (v rámci ČR nebo oboru).
Podmínka pro využití služby
 1. Drobné zadání, nejde nebo je těžké řešit komerčně
 2. Časový odhad je 3-5 hodin (včetně přípravy konzultanta)
 1. Úkol je specifikovaný pro jeden obor činnosti (viz níže)
 2. Časový odhad je 6-8 hodin
 1. Vstup do komunity je otevřený 
 2. Pro vytvoření dedikovaného kanálu na Slacku min. 3 podporovatele, tj. členy komunity Č.D. které projekt zaujal v #ideas, a kteří na něm chtějí spolupracovat
 1. 3 lidi z komunity Č.D. nebo nezisková organizace
 2. Expertní organizace, pokud není zadavatelem nezisková organizace
 3. Definovaný problém a cílová skupina
 4. Schválení leadership týmem dle kritérií Česko.Digital
 1. Úplně vyplněný Lean Canvas (ukázka dokončeného Lean Canvasu pro projekt ZačniUČIT.cz).
 2. Validace min. jedním mentorem Česko.Digital
 3. Schválení leadership týmem dle kritérií Česko.Digital
Cílová skupina službyZkušená organizace má jednorázovou IT potřebu, je těžké ji rozumně definovat. Organizace má jednorázovou, dobře definovanou IT potřebu a zároveň je schopna si tuto činnost koordinovat.Jednotlivec z komunity, který má nápad, nebo jednotlivec, který s nápadem do Česko.Digital přichází.
 1. Začínající organizace nebo organizace, která chce spustit nový projekt stojící na digitálním řešení, se kterým nemá zkušenosti.
 2. Organizace, která má špatně definovanou potřebu. (tj. špatně připravený/chybějící Lean Canvas) a mentor ji doporučí do "Inkubace".
 1. Organizace má jasně definovanou IT potřebu
 2. Organizace existuje min. 1 rok
Konkrétní příklad 1

Konzultace pro Organizaci Oživení (projekt Pískám fauly): s mentorem se podařilo definovat potřebu, vybrat a nastavit spolupráci s Česko.Digital. Řešení se následně úspěšně poptalo přes #market-place.

Příklady poptávek v #market-place:

 1. Drobné úpravy současného webu
 2. Technické vylepšení a optimalizace
 3. Stručná analýza trhu
 4. Konzultace nových komunikačních kanálů (typu „Použít web, nebo chtít spíše webovou aplikaci?“)
Fáze ideace až po fázi realizace pro "Dáme Roušky": tento projekt vznikl jako spontánní pomoc komunity "zevnitř". V rámci pandemické situace jsme doručili komplexní webový portál DameRousky.cz, které spojuje výrobce a zákazníky ručně šitých roušek. Pro portál jsme zajistili také marketingové a komunikační aktivity.Inkubace projektu Moje česká škola: během spolupráce s mentorem se podařilo 1) definovat cílovou skupinu a její problém 2) nastavit priority a strategii projektu a 3) vybrat vhodné řešení.Realizace projektu Naši politici: pro Transparency International jsme doručili komplexní webovou stránku Naši politici včetně návrhu vizuální identity a integrace více datových zdrojů o politicích v České republice. Transparency International si zajišťuje marketingové a komunikační aktivity.
Konkrétní příklad 2Konzultace pro Diakonii (projekt Krabice od bot): bylo potřeba pomocí nových funkcionalit na webu vyřešit logistiku předávání darů na sběrném místě. Po konzultaci, kde se specifikovalo zadání, bylo poptáno řešení na #market-place.

Inkubace projektu Začni Učit: během spolupráce s mentorem se podařilo vypracovat Lean Canvas a doplnit tak chybějící body projektového záměru, určit potřebu organizace, definovat rozsah a roli "expertního systému" pro začínající učitele. Projekt byl dále doporučen do realizace s Česko.Digital.Realizace projektu ve spolupráci s NAKIT a týmem D. Feriho, kdy jsme v rámci pandemické situace doručili komplexní webovou stránku covid.gov.cz, která srozumitelně vysvětluje vládní opatření lidskou řečí. Důraz je kladen na laickou veřejnost a životní situaci v rámci běžného života. NAKIT zajišťuje podporu v rámci jednotlivých ministerstev veřejné správy a také marketingové a komunikační aktivity. Link na wiki projektu zde
OdkazyDetailní informace ke konzultaci zde.Detailní postup: Jak na poptávku v #market-placeDetailní informace k ideaci zde.Detailní informace k inkubaci zde
 • No labels