Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak se připojit k teamu překladu nebo obsahu?

 • Napište na slacku cesko.digital do kanálu #run-informacni_web_content, tam vám Michaela ČernáHonza Slavík  nebo někdo z drupal týmu založí účet v redakčním systému.
 • stáhněte si GoogleAuthenticator – budete ho potřebovat při dvoufázovém ověření
 • Pomocí přihlašovacích údajů, které vám byly zaslány z redakčního systému se přihlaste na covid.pristup.net/user (Pozor email s údaji může spadnout do spamu). • Po prvním přihlášení vás covid.pristup přesměruje na stránku, kde potvrdíte dvoufázové ověření

 • Při prokliknutí na "Enable Two-Factor Authentication" se zobrazí QR kód. Ten si naskenujte do GoogleAuthenticatoru v vašem telefonu.
 • Stránku zavřete a znovu otevřete covid.pristup.net/user 
 • Přihlašte se na ní pomocí vašeho přihlašovacího jména, hesla i hesla z aplikace GoogleAuthenticator

Seznámení s Drupalem

Drupal je nástroj, který používáme k tvorbě a editaci textů. Drupal není složitý, stačí vědět, že upravujeme dvě vertikály- Životní situace a Opatření

Pokud jsou v excel tabulce jednotlivá témata rozdělena, tak právě témata jsou jednotlivé životní situace. To, zda u nich uvidíte možnosti Edit, Translate, Clone (viz obrázek níže) se může měnit dle jednotlivých editačních práv. Např. Překladatel uvidí pouze Translate/Přeložit.

I u úpravy textu se může lehce měnit, co vidíte, dle konkrétního editačního práva. Velké rozdíly tam ale nejsou. Platí, že překlady toho vidí míň, protože si některé věci vezmou z českého textu. Např. Platnost, nebo v Související témata v Referencích. Toho se nelekejte. Vyplňte, co můžete v Obsahu, Referencích, Otázkách a odpovědích a Meta popisku.

   Opatření se vyplňují podobně:

Práva editorů

Na stránkách máme tři základní role pro editory v redakčním systému.

 • Překladatel může zasahovat pouze do tvorby překladů a ukládat texty do fází Návrh a Připraveno ke kontrole
 • Editor může editovat i obsah v češtině, a to ve fázi Návrh a Připraveno ke kontrole 
 • Reviewer provádí korekci textů a může tak pracovat s fázemi Schváleno a Publikováno

Jeden účet může mít více rolí.


Připravuje se → Životní události a opatření

Workflow

(díky @petr illek)

Vkládání textů

U dlouhých textů využívejte bold na klíčová slova a pomocí nadpisů sdružujte podobné položky. Zajistí se tím lepší čitelnost.

nadpisy

 • formát -> Nadpis 2 ideálně bez čísel na začátku, ne tučně!

seznamy

 • odrážky s tečkou (př. seznam výjimek),
 • začínají malým písmenem a končí čárkou,
 • poslední bod pak tečkou. 

rozmezí časů

 • jako 12:30–16:00 (dlouhá "–" pomlčka bez mezery)

bloky textu

 • vždy jen jeden enter

procenta

Dle toho, co chcete napsat.

 • 50 % znamená padesát procent
 • 50% znamená padesátiprocentní

čtvereční metry

 • píšeme vždy  m² 

odkazy

 • na stránku mimo náš web
  • začíná https!
 • na stránku v rámci našeho webu
  • začíná “/” (lomítkem - Shift+ú)
 • text odkazu
  • odkazem označujte text, který odkaz popisuje (buď jej vemte z názvu cíle odkazu nebo opište svými slovy, co má uživatel na odkazu najít)
  • vyhněte se používání slova "zde"
   • špatně: Pro cizince vstupující na území ČR se vztahuje celá řada pravidel a výjimek, které popisuje na svých stránkách Ministerstvo vnitra ČR. Naleznete je zde. Přehled v angličtině je zde.
   • dobře: Pro cizince vstupující na území ČR se vztahuje celá řada pravidel a výjimek (anglicky), které popisuje na svých stránkách Ministerstvo vnitra ČR.


Proč je tak důležité používat popisné názvy odkazů? 

 1. přístupnost - odkazem “zde” úplně zatarasíme cestu nevidomým (~74 tisíc v ČR
 2. vyhledávače - ve výsledcích to pak dělá paseku
 3. uživatelé - slova "zde" nebo "klikněte" zdržují. Chceme mít web pro všechny? Chceme mít web přístupný a přívětivý? Nepoužívejme tedy odkazy s popisem “zde” :-)

Další čtení: Tip#371: Proč neodkazovat slovem „zde“? | Přístupné webové stránky - odkazy

Časté chyby

 • po přečtení textu odkazu nevím (bez okolního kontextu), kam vede
 • odkaz na anglickou verzi článku nezačíná "/en"
 • odkaz na stránku na našem webu nezačíná "/"
 • odkaz na jiný web nezačíná "http"

DŮLEŽITÉ: Korektura stávajících textů

Co se může rovnou upravit na webu?

 • gramatické chyby, např. i/y, chybějící čárky apod.

Co se nesmí upravovat na webu?

 • změna slova, posloupnost slov apod.

Proč je to důležité?

 • jde o vládní web, veškeré texty musí být schváleny ministerstvy
 • i malá změna znění může znamenat jiný právní výklad

Pokud by dle Vás mělo dojít ke změně, která jakkoli upraví znění vět, dejte vědět na Slacku. Pište k tomu rovnou důvod, případně zdroj z jakého čerpáte. 

Časté chyby

 • psaní slova “covid”
  • v cz je to covid-19 
  • v aj píšeme Covid-19
  • mezinárodně lze použít COVID-19
 • typografie
  • pozor na: - spojovník (je-li, ...) x pomlčka (mezi slovy, rozsahy, ...)

Metainformace

 • končí tečkou

Využití:

 • objevují se ve výsledku hledání
 • objevují se ve výpisech na webu

Jak používat kontrolu pravopisu? (spellchecker)

Známé problémy: 

 • pokud používáte rozšíření Grammarly, nebude spellchecker fungovat (Janko)

Tip pro usnadnění práce: záložka pro rychlou úpravu článku

 1. vytvořte na libovolné stránce záložku v prohlížeči (ctrl+D nebo hvězdička v adresním řádku)
 2. pravým myšítkem záložku upravte
 3. do pole “Adresa url” vložte kód níže (skript nedělá nic jiného, než že přepíše url z webu na administraci a otevře ji v novém okně)

  javascript:(function()%7Bvar str %3D window.location.href%3Bvar res %3D str.replace("https%3A%2F%2Fcovid.gov.cz"%2C "https%3A%2F%2Fcovid.pristup.net")%3Bwindow.open(res%2C '_blank')%7D)()


 4. potvrďte
 5. nyní můžete ze stránky covid.gov.cz kliknutím na záložku rovnou skočit na úpravu příslušného článku - rychle a jednoduše

Úprava url článku (pouze pro Experty!)

Evidence korektury a překladů

Každý, kdo upraví text, nebo provede jeho korekci (v ČJ i AJ) zaeviduje změny do tabulky. Toto je relativně nové a ČJ část je stále v pilotu, nyní se české změny zaznamenávají na List ČJ a anglické na AJ. 

Tabulku najdete ve spreadsheetu: 

Timeline úprav při změně PES

 

Tiskovka hlásí změny opatření

Banner čj i aj – stručné sdělení. Úpravu provést na https://covid.pristup.net/admin/covid/translate.

Vyjdou opatření v PDF

Životní situace

 • Vyplnit pole „Změny PES“ (pokud jde o PES), v případě že nejde o PES, napsat změnu informačně do textu.
 • Vyplnit pole samotného „PES“, přiřadit správnou hodnotu PES
  1. S ním souvisejících Q&A
  2. Odkazy na opatření v textu. Nezapomenout tam staré usnesení
   Případná kontrola http://covid.pristup.net/paladin/
 • Nezapomenout vyplnit „celá ČR“ (aby se PES chytal)
 • Zkontrolovat, že Meta k novému obsahu pasuje
 • Pro editory ČJ – zaznamenat upravené živ. Situace do tabulky překladů
 • Manuálně upravit datum poslední aktualizace.
  1. Toto platí i pro editory při schvalování anglických textů.

Opatření

 • Připravit nové verze opatření, upravit platnost stávajících opatření tak, aby se nepřekrývala (Může se stát, že je opatření prodlouženo, ale než doba uplyne je změněno. V tuto situaci je třeba rozkliknout i stávající opatření a změnit mu platnost na d-1 23:59), pokud vyjde jen prodloužení opatření, ne nové znění, nalinkovat to textu tento dokument
 • Pokud opatření již bylo platné v minulosti, ale není teď aktivní dá se nalézt v moderovaném obsahu v kategorii „archivované“
 • Dbát na kontrolu NÁZVU a NORMY
 • Kontrola oblastní působnosti (celá ČR/Jiné)
 • Manuálně upravit datum poslední aktualizace

Změna platnosti PES

 • Upravit čas platnosti PES. Platnosti se nesmí překrývat. Upravuje ze zde: https://covid.pristup.net/admin/covid/pes
 • Udělat i v případě prodloužení nouzového stavu, platnosti PES nejsou nijak navázány na opatření a zadává se manuálně.
 • Aktuálně může být na webu aktivní PESx a PESx_Školství najednou (z důvodu pozvolnějšího přechodu PES u školství). Dosáhnout se toho dá tak, že u Životních situací existuje pouze PESX, nebo PESX - Školství. V praxi např. pokud chci, aby se na web propsal PES 4 - Školství, je třeba u dané Životní situaci smazat/nezadat PES 4
 • Data platnosti se musí psát zvlášť pro ČJ a zvlášť pro AJ – dát pozor ať to odpovídá.

Kontrola dnem nabytí účinnosti.

 • Aktualizovat testovací prostředí v drupalu tlačítkem
 • Kontrolovat výše zmíněné body na testovacím prostředí
 • Kontrolovat na twitteru vyhledáváním „covid.gov.cz

Kontrola platnosti vládních opatření (PDF formát)

 • PALADIN prokliká celý web a najde všechny soubory v PDF formátu z domén: vlada.cz, apps.odok, mzcr.cz – domény na kterých se nachází resortní ochranná opatření a vládní krizová opatření.
 • Program zároveň nejen že najde ale i částečně popíše co za dokument našel a hlavně KDE ho našel.
 • Vy pak můžete jeden PALADIN link po druhém projít a překontrolovat zda jsou všechny odkazy správně, nebo jestli na webu náhodou nevisí link na STARÉ opatření.


Kam dál? Hlavní stránka projektu

--


(nápověda k markdown)