Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum

Účastníci

Cíle

 • seznámení
 • očekávání (vzájemná spolupráce, pilotní část do konce roku)
 • současné fungování, proces spolupráce s neziskovkami 
 • možnosti zapojení

Body porady

Od

Do

Čas

Co

Detail

Kdo

17:00

17:10

10 min

Přivítání

- cíl schůzky

- profil lidí (interní, mentoři, tech konzultanti)

- flow

- časový rámec

- schůzku budeme nahrávat

Romana

17:10

17:25

15 min

Představení

- formát: každý max. 60 sekund: jméno / background a současná práce / 1 otázka k tomuto setkání / fun fact

- vyvolání dalšího

- dotazy za sebe píše každý na post-its 

Romana

17:25

17:35

10 min

Představení novinek v Česko.Digital

Vize&plány, současné úspěchy, priority (fundraising…)

Eva

17:35

17:50

15 min

Představení spolupráce s neziskovkami, inkubačního procesu 

4 služby, inkubační proces proč ho máme a jaká je jeho role, navazování na realizaci, spolupráce s OSF a Impact Hubem, proces

Romana a Eva

17:50

18:00

10 min

Role mentora

Co je a co není role mentora

Romana

18:00

18:20

20 min

Sharing

Současné zapojení mentorů, vzájemné očekávání s  mentory

Mentoři

18:10

18:20

10 min

Role tech konzultanta

Zodpovědnosti, cíle, výstupy, komunikace, spolupráce s mentorem

Radko

18:20

18:40

20 min

Diskuze

Zpětná vazba a Q&A

Romana

18:40

18:50

10 min

Možnosti zapojení

Aktuální projekty a možné zapojení (link později v kanále), Slack (#ideas-, idea-, m-), M-ZACNI-UCIT, zpětná vazba na projekty po tagu 

Romana a Jindra

18:50

19:00

10 min

Next steps

Podklady, komunikace, call

Romana

Zápis

Podkladové materiály:

 • Příprava na setkání (poslaná mentorům předem), link zde
 • Prezentace na setkání, link zde.  
 • Proces spolupráce s neziskovkami, průběh projektu - od nápadu k realizaci, link zde
 • Odkaz na příležitosti v Česko.Digital, link zde

Další body ze setkání : DOTAZY A DISKUZE

 • Dotaz od Josefa (OSF): Jak vnímáte společenský dopad, kde byste ho chtěli naplnovat? 
 • Martin May: Navrhuji připravit průvodce (video) pro neziskovky, jak s Lean Canvas pracovat.
 • Jakub: Měli bychom se sjednotit v tom, jak Lean Canvas vnímáme a jak s ním pracujeme. 
 • Eva: I pro nás je lean canvas něco nového, ted zavádíme u stávajících projektů. 
 • Martin Souček: pracujeme s ním ve firmě, můžu posdílet tipy. 
 • Martin Kobera: Dostaneme se k tomu, jak se zapojit? (pozn. Romana - viz link výše).
 • Martin Souček: Co je největší motivací neziskovky, aby tím prošla? (pozn. Romana - příprava projektu, možnost realizace, mentoring a konzultace zdarma = to je velmi ceněné)
 • Josef: Jak budete dělat fit projektů a mentorů? Martin May: Tipem může být jednostránkový brief, který v Impact Hubu posílají mentorům, ti dají hvězdičky, jak moc by chtěli s projektem spolupracovat. Pak se k nim vrátí koordinátor se 2 projekty, ze kterých si má vybrat nejbližší. Romana: sdílení projektů v kanále a fit dle profilu, počítám, že dám mentorům na výběr. 
 • Jakub Štogr: Mentor by měl mít možnost si projekt vybrat. 
 • Martin May: Jak budeme vyhodnocovat, že nám mentoring jde? Že proběhla úspěšná inkubace? Radko: zeptáme se zadavatelů? 
 • Jakub: Jde to nastavit, ale otázka je, zda jsme na to připravení (pilot)? V tomto bych se rád zapojil.
 • Martin Souček: Ze zkušenosti s našimi projekty je důležité neustále vědět, kde se nacházíme a kam se chceme dostat. Že cesty jsou A, B, C, D. Porád bychom měli vědět, kde jsme. 
 • Jirka Sekera: Také je důležité vědět, za koho tam mentor je a komu se zpovídá? Česko.Digital, neziskovce...? Je nutné si také uvědomit, nakolik jde o výsledek a nakolik jde o proces, aby se naučili a příště to mohli dělat bez nás. 
 • Martin May: Mezi mentory a projekty je nutná chemie, někdy můžeme mentora vyměnit. Mám zkušenost, že to v minulosti pomohlo. 
 • Jakub Bican: Jak poznáme kvalitu výstupu? Navrhuji interní oponenturu → 2 další mentoři projdou výstup
 • Jakub Štogr: Super nápad, je vhodné shrnutí, o čem projekt byl a jaký je výstup. Mentoři budou mít kritické otázky. 
 • Martin May: Je důležité zjišťovat zpětnou vazbu i z odpadlých projektů, nejen úspěšně inkubovaných / realizovaných 

Sdílení mentorů na současných projektech

 • Jirka Sekera
  • Z tipů dál nejvíce doporučuje, nedělat v některých případech "overthinking", u projektu Česká škola bylo důležité, aby projekt vyzkoušeli (jednoduchá stránka a FB skupina). Není potřeba někdy chtít, aby přišli s komplikavaně sehnanými čísly. Pomohl jim se postavit k projektu tak, že nejde o raketovou věcu.
  • Na projektu "Pískám fauly" s Oživením jsme si vyzkoušeli, že když je projekt dál a organizace ho má rozmyšlený, tak je někdy velmi bolestivé ho vracet zpět. Prošli si tedy konzultací a nyní hledají spolupráci přes Market place. Někdy není potřeba spolupráci lámat přes koleno a demotivovat je - možná pak projekt nevznikne vůbec. 
 • Láďa
  • S Impact Academy jsme měli skvělou 1. schůzku. Po ní si měla IA připravit odhad dopadu, spolupráci s klienty (pozn. Romana část 1 a 2 v Lean Canvas). Strana Česko.Digital měla za úkol odhadnout řešení a jeho náročnost (pozn. Romana, na to je vhodná spolupráce s tech konzultantem). Následně měli ještě telefonickou konzultaci a schůzku, kde bylo řečeno, že se musí kvůli vnitřním změnám spolupráce s ČD. odložit. 
 • Martin May 
  • Je důležité si se zadavatelem nastavit, co mu může inkubátor přinést a co ne. Např. v oblasti networkingu a fundraisingu. Např. u projektu "Tablety do nemocnic" je myšlenka, že je potřeba přinést tablety, ne, že by se měl stavět projekt, který se má inkubovat. Tým může mít pocit, že kvalitním výstupem projektu by mohla být pravidla, jak zavádět tablety pro kriticky nemocné lidi - Metodika / Manuál. To ale nesedí s potřebou zadavatelky (donést tablety). Je nutné pochopení, s čím umíme pomoci. Správné definice díle. Zajímá to zadavatele? 

Aktuální úkoly

 • Lean Canvas - v 1. kroku připravit editovatelnou verzi v čj pro mentory, Romana Pokorná,  
 • Match mezi otevřenými projekty a mentory - viz příležitosti na wiki, Romana Pokorná,  
 • Jak hodnotit kvalitu inkubace, kvalitu výstupu inkubace? Romana Pokorná 
 • Zařadit oponenturu do procesu (jako jednu z možnou z cest řízení kvality), Romana Pokorná