Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Proč to děláme a co je naším cílem
 2. Úvodní seminář - jeho cíle
 3. Kdy se bude konat a jak se lze zúčastnit
 4. Struktura a obsah semináře
 5. Návazný "brainstormingový" workshop 
 6. Jaké budou další kroky
 7. Doplňující informace

 1. Proč to děláme a co je naším cílem

 • Proč projekt děláme?
  1. Ze studie Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ) víme, že 31,3 % Čechů vůbec nesleduje zpravodajství. Například i proto, že zejména mladé generaci nevyhovují staré formáty.
  2. Lidé, kteří nesledují informace z dění kolem sebe, přitom chodí k volbám stejně jako ti, co je sledují. Je přitom zcela zřejmé, že neinformovaný volič se nemůže fundovaně/kvalitně rozhodovat.
  3. Vycházíme ze studie inovativních řešení zpravodajského storytellingu, která pomáhají vracet nečtenáře zpátky ke zpravodajství (zapojení nových formátů, technologické inovace, apod.).
  4. Od NFNZ víme, že České redakce jsou spíše konzervativního rázu, inovacím nevěří, nemají na ně prostředky nebo jim chybí zkušenosti a příklady. Přitom práve v inovacích vidíme další potenciál: zvýšení efektivity a kvality přenosu důležitých informacích, podpora nezávislých médií a modernizace oboru jako celku.
  5. NFNZ a Česko.Digital se spojili, jelikož věří, že i v České republice mohou digitální inovační nástroje pro storytelling a distribuci informací zvýšit počet konzumentů i kvalitních nezávislých médií. Ti se pak budou lépe i poučeněji rozhodovat a Česko získá lépe informované občany.

 • Cílem projektu je společně vymyslet a vytvořit alespoň 2-3 prototypy inovativních řešení ve zpravodajském storytellingu.

2. Úvodní seminář - co je jeho cílem

 • Aktivovat komunitu Česko.Digital, propojit jí s cílovou skupinou (novináři) a vysvětlit komplexní téma potřeby inovací ve zpravodajském storytellingu.
 • Obě komunity seznámit se společenským problémem a konkrétními možnostmi, jak ho řešit, která již byla v praxi úspěšně uplatněna v zahraničí.
 • Abychom mohli vytvořit okruh expertů, kteří společně vymyslí, jak postupovat dál a jaké inovace v českém prostředí navrhnout (novináři přiblíží své potřeby), týden na to (19. 11. 2020) navážeme brainstormingem s novináři pro nadšené zájemce. Následovat bude další série setkání vedoucí k realizaci 2-3 prototypů.

                   Úvodní seminář > Brainstorming > Práce v týmech na inovacích (od ideí k prototypům)

 2. Kdy se bude konat a jak se lze zúčastnit

 • Úvodní seminář bude probíhat formou online setkání v termínu: Čtvrtek 12.11. 2020, 16-18:00 hodin
 • Zájemci o účast nechť se prosím přihlásí zde.

 3. Struktura a obsah úvodního semináře

 • Jaká je situace obecně v informovanosti ve světě i doma.
  Tato část je věnovaná současné situaci v médiích ve světě i doma, datově opřena o několik mezinárodních výzkumů.
 • Co se dá udělat a víme, že to funguje: inovace ve zpravodajství.
  Představení řady inovativních novinářských projevů ve světě spolu s ukázkami jejich výsledků.
 • Jak je to konkrétně u nás?
  Obeznámení se stavem domácí scény (je tristní) a hlavně s mírou (ne)konzumace zpravodajství.
 • Proč nejde jen přenést to co je?
  Adaptace vs kulturně podmníněné užáívání digitálních platforem v různých zemích a mezi různými segmenty populace
 • Pojďme to zlepšit a jak?
  Část s výzvou na změnu.
 • Prezentovat bude Josef Šlerka & Jiří Kučera z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

  4. Návazný "brainstormingový" workshop 

 • Návazným krokem na úvodní seminář bude společný "brainstormingový" workshop, kde chceme společně vymýšlet a diskutovat konkrétní nápady inovací v kontextu ČR.
 • Na brainstormingu bychom rádi zformovali pracovní skupiny (expertní týmy), které budou na jednotlivých nápadech dále pracovat. Cílem je společně vytvořit alespoň 2-3 prototypy inovativních řešení.
 • Tento workshop se bude konat online a to v termínu:  Čtvrtek 19.11. 2020, 16-18:00 hodin

  5. Jaké budou další kroky

 • Nejvhodnější nápady vzešlé ze společného brainstormingu budou následně v rámci vytvořených expertních týmů dopracovány/zrealizovány (s podporou zapojených novinářů).
 • Jelikož v současné době nelze uspořádat akce typu "hackathon", realizace proběhne jiným vhodným způsobem, který si týmy zvolí.
 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky zajistí "prezentaci" vytvořených produktů (tj. inovačních prototypů) zájemcům z českých redakcí, které půjdou ostatním příkladem.
 • Produkty dáme k dispozici jako open source všem zájemcům.

  6. Doplňující informace

 • No labels