Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Všude se říká, že se máme izolovat od ostatních. Ale právě ta izolace a nekomunikace vede často ke zhoršení stavu až úmrtí. Komunikace je to nejdůležitější.” - zakladatelka projektu paní Ilona Antoníčková🔖 Základní info o projektu

Název projektu

Spolu na dálku (pův. Tablety do nemocnic)

Aktuální fáze

Příprava | Realizace | Podpora

Datum zahájení

 

Status projektu

ON TRACK

Support

Koordinační tandem

Popis projektu

Projekt hledá řešení pro nemocnice a další zařízení, aby byl pacientům napříč odděleními umožněn kontakt s rodinou a blízkými mimo návštěvní hodiny, před zákrokem nebo v období zákazu návštěv, a to prostřednictvím videohovoru na tabletu. Zároveň může tablet obsahovat i další obsah jako filmy, hry, knihy a další.

🎯 Cíl projektu

Projekt si klade za cíl vytvořit "manuál" a naučit nemocnice a další zařízení službu zřizovat a využívat, zároveň je podpořit a poskytnout tipy, jak finance na potřebný HW získat.

🚏   Provozní informace

📚   Důležité dokumenty

🔗   Důležité odkazy

📆   Otevřené úkoly


🎳 Projektový tým

JménoRoleKontakt

Ilona Antoníčková

ZadavatelSlack, antonickova.i@seznam.cz
Support koordinátor, Česko.DigitalSlack, katerina@cesko.digital
Projektová koordinátorka, Česko.DigitalSlack, radka.stekla@cesko.digita
Projektová koordinátorka, Česko.DigitalSlack, sarka.karlova7@gmail.com
DesignérkaSlack
CopywriterkaSlack
Martin MayMentorSlack🤝 Garanti projektu

OrganizaceKontaktní osobaForma zapojení
Národní telemedicínské centrum FNOL

Antonín Hlavinka
Michal Štýbnar

Konzultace, garance Příručky, zveřejnění a pomoc s propagací
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRAlice ŠvehlováKonzultace, garance Příručky, zveřejnění a pomoc s propagací

🤝 Spolupracující organizace na projektu

OrganizaceKontaktní osobaForma zapojení
Nedoklubko

Kateřina Slámová Kubešová

Konzultace, představování projektu na novorozeneckých odděleních nemocnic
Zdravotní klaunAlexandra PilařováKonzultace, nabízení obsahu Virtuální klauniáda, doporučení nemocnic k zapojení
Centra paliativní péčeMartin LoučkaKonzultace, komunikace s pacientem, kazuistiky
Krása pomociMíša StachováKonzultace, propojení s nemocnicemi


⏱ Aktuální status projektu

✅    Dokončené aktivity
 • Projekt se nachází ve fázi inkubace, kdy formujeme přesné zadání.
 • Dokončili jsme výzkum mezi nemocnicemi a dalšími zařízeními, které již podobný koncept zrealizovali, a získali jsme zpětnou vazbu, ze které nám vyplynul základní cíl našeho projektu. 
 • Proběhlo oslovení organizací, které by se mohly do projektu zapojit a spolupracovat na něm (viz Spolupracující organizace na projektu)
 • Máme několik předběžných zájemců pro pilotní provoz (ze stran nemocnic a organizace také zmiňovaly možný zájem ze stran zdravotnických nebo sociálních zařízení jako jsou domovy pro seniory).
 • Změnili jsme název na "Spolu na dálku", aby to lépe rezonovalo se záměrem projektu
 • Zveřejněn výstup z našeho výzkumu, včetně oficiálního dokumentu.
 • Spolupráce s možným odborným garantem.
(warning)  Aktuálně řešíme
 • Finalizujeme návrh Příručky Spolu na dálku pro realizaci vzdálené komunikace pacientů/klientů a jejich blízkých.
  • Grafické zpracování Příručky a jazyková korektura.
  • Zveřejnění Příručky na webu NTMC FNOL a APSS ČR
  • Zveřejnění Příručky v odborném časopisu Sociální služby
  • Článek na blogu Česko.Digital
  • Zveřejnění na sociálních sítích Česko.Digital, NTMC FNOL a APSS ČR
  • Tisková zpráva na oborová média s odkazem relevantní mediální výstupy
🙏    Co teď potřebujeme a koho hledáme


ℹ️    Jaké plánujeme další kroky
 • S hotovou příručkou oslovit další instituce (Asociace nemocnic, Asociace nemocničních klanů, Nedoklubko apod.) pro její další šíření.
 • No labels