Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataNevyřešené úkoly z jednání

DescriptionDue dateAssigneeTask appears on
31 Aug 2020Romana Pokorná2020-08-18 Call s Klárou Rundovou z Nadace České spořitelny
21 Sep 2020Eva Zehnálková2020-09-18 Marcom team Česko.Digital
  • Jindřich Oukropec navrhne harmonogram/akční plán pro právě jmenovaného koordinátora dobrovolníka  
24 Sep 2020Jindřich Oukropec2020-09-17 Brain & Breakfast (Project & Care team)
  • @tomáš jeřábek přepracuje harmonogram na stránce projektu na Wiki + doplní co uzná za vhodné  
18 Oct 2020 2020-10-13 zápis z jednání
  • Jak hodnotit kvalitu inkubace, kvalitu výstupu inkubace? Romana Pokorná 
19 Nov 2020Romana Pokorná2020-10-20 úvodní setkání s mentory
  • Zařadit oponenturu do procesu (jako jednu z možnou z cest řízení kvality), Romana Pokorná 
19 Nov 2020Romana Pokorná2020-10-20 úvodní setkání s mentory
  • Ondrej Kavula pošle článek k tématu jako inspiraci  
14 Dec 2020Ondrej Kavula2020-12-10 Projektová metodika
Jana Kneschke2021-01-19 Core team
Jakub Nešetřil2021-01-19 Core team
Romana Pokorná2021-01-19 Core team