Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Možná už tě taky napadlo, že bys chtěl/a za něco projevit vděk nebo někomu poděkovat. A možná tě potěší, že i my v Česko.Digital máme místo, kde je pro vděk místa dost. Tím místem je strom vděčnosti 🌳 Nevíš, co by to mohlo být? Můžeš sem napsat cokoliv hezkého pro kolegy v týmu nebo do celé komunity, pocity z práce, zkrátka cokoliv, co tě těší…

Každý měsíc ti připomeneme (zprávou v kanále #general), kde najdeš 
STROM VDĚČNOSTI s připravenými lístečky, na které můžeš zapisovat 💌 Pravidelně se tak můžeš ke stromu vrátit a podívat se, za co všechno jsme v Česko.Digital vděční a co nás dělá společně šťastnými.

Vděčnost nemá žádná omezení, není ani tvou povinností a projevit ji můžeš zcela dobrovolně ✨

Chceš poděkovat někomu jmenovitě? Napiš do kanálu 
#thank-you a označ konkrétního člověka pomocí @ 🌞HTML
<iframe width="768" height="432" src="https://miro.com/app/live-embed/o9J_lZBCVhU=/?moveToViewport=-1657,-1085,4919,2326" frameBorder="0" scrolling="no" allowFullScreen></iframe>