Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TimeItemWhoNotes
pohovor
  • Viděli jsme se s možnou vývojářkou k Davidovi, dostala nabídku k podílení se na projektu, tak uvidíme

 brief  Tomáš Svěrák
  •  povedlo se s RadkemH a doplěním od JanyK dát dohromady brief, hlavní myšlenky sdíleny ve slacku projektovém
  • 2 roviny  - výzkum/rešerše u dluhových poraden + prezentace problematiky a navýšení povědomí/promo projektu
  • ideálně domluvit a provést rozhovory s dluhovými poradnami (Tomáš Svěrák připraví scénář, Radek Hábl zkusí zjistit možné respondenty)
    • Výstupem by pro nás bylo lepší pochopení myšlení a chování "uživatelů"
  • propojit s mktg a copy pro získání a prezentaci již dostupných informací z interpelací + následně výstupů z rozhovorů/rešerše

...