Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Date

Attendees

Goals

 • Pochopit stávající možnost rozvoje Nedlužím státu jako (plně) digitalizovaného řešení pro problematiku bezdlužnosti
 • Stanovit hrubou strategii a první další kroky
 • Sladit se na tom, co znamená minimální úspěch pro Fázi 2.0

Discussion items

TimeItemWhoNotes

Příprava

Dokument: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/158VxskOEDWR5DrUhvq3ifttwny37X_b_


Rozložení dluhu přes úřady

Na základě interpelace byli ministři vyzváni doručit statistku o výši dluhů fyzických osob vůči jednotlivým ministerstvům. Následující tabulka shrnuje výsledky této interpelace a zároveň dává indikaci pro to na které úřady se v první fázi soustředit:

 1. Ministrestvo zdravotnictví (Slučuje zdravotní pojišťovny) - cirka 32 miliard CZK
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČSSZ)
 3. Ministerstvo financí (Finanční úřad, Celní správa)

Jedním z hlavních, velkých cílů Nedlužím státu by mělo být snižovat počet lidí, co jsou v dluhových problémech. Aby bylo možno cíleně s těmito skupinami lidí pracovat, je nutno mít od státu pravidelné statistiky o rozložení dluhů vůči jednotlivým ministerstvům tak, jak je uvedeno výše. V ideálním případě by ministerstva měla tato čísla pravidelně reportovat, bez nutnosti žádat je přes interpelaci.

Radek Hábl Dodá do archivu Nedlužím státu 4 oficiální dokumenty o dluzích vůči státní správě, které tuto problematiku detailně popisují.


 Co to znamená pro Fázi 2.0?Všichni
 • Momentálně nejsme schopni implementovat žádné řešení na bázi delegované autentizace (tj. že uživatel poskytne Nedlužím státu právo pro digitální komunikaci s úřady). Důvodem jsou hlavně legislativní překážky.
 • Shodli jsme se na tom, že bez potřebné legislativní změny se ve Fázi 2.0 s digitálním řešením bezdlužnosti nepohneme. Musíme tedy na to jít oklikou a pokusit se zvýšit povědomí o dluhové problematice a tím zatlačit na potřebné legislativní změny. Případně bychom ještě jako Česko.Digital mohli pomoci státu pomoci s přidáním těchto informací do Portálu občana.
 • Celá tato změna může trvat roky, ale myslíme si, že by Česko.Digital, resp. tým Nedlužím státu mohl pomoci na několika úrovních, nejen vývojem portálu, ale i jako v roli poradce státu/e-governmentu.

Konkrétní kroky:

 • S pomocí Kateřina Kocianová , případně Jakub Nešetřil, případně Nadace České spořitelny zorganizovat meeting se zástupci e-governmentu (Například Roman Vrba)
 • Pokusit se získat odpovědi na otázky:
  • Proč stát nedokáže zveřejnit tyto informace rychleji? Můžeme my jako Česko.Digital nějak pomoci?
  • Co dělá Ministerstvo vnitra? Co dělá e-government? - cílem je, abychom neduplikovali již probíhající aktivity. V rámci e-governmentu existuje centrální architekt, který by měl mít o těchto probíhajících projektech/procesech přehled.
  • Jak můžeme přiložit ruku k dílu?

Action items

 •