Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Goals

  • Setkání k navázání možné spolupráce, představení projektu Spolu na dálku

...