Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • informace k připravovanému memorandu o spolupráci
 • seznámení Otevřených měst s tím, jak chce fungovat Česko.Digital v roce 2021
  • financování v kontextu aktivně vedených projektů
  • zapojení dobrovolníků a jejich motivace
  • změny v rámci Česko.Digital
 • cílem Česko.Digital je vždy zajištění veškeré možné expertní pomoci tak, aby se partnerská organizace osamostatnila a projekt byla dále schopna vést a koordinovat bez naší spolupráce
  • v Otevřených městech nyní pevná IT základna: 
   • Marek Sebera
  , Richard (doplnit příjmení) a Václav Pacanda
   • - IT architekt
   • Richard Marko - správa serverů
   • Vaclav Klecanda - předseda projektové rady OM
  • zajistí v projektu vývoj, zvolí vlastního tech-leada, který převezme veškeré podklady ze strany Česko.Digital
 • v projektu nejsme schopni cca od března ze strany Česko.Digital dál zajistit další podporu ze strany koordinátorů, případně UX designéra a grafiků

...