Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cíle

  • Problem board

Body porady

ČasPoložkaKdoPoznámky

HarmonogramL
  • kde prave stojime?

Problem boardL/V
  • sepsane nejasnosti v projekte
  • ideace reseni

Stretnuti s MagdalenouL/V

Plan BM

Vzesle ukolyall

Aktuální úkoly

  •