Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Datum

Účastníci

Cíle

 • Co se nám povedlo a kde máme ještě mezery


Výstupy retrospektivy

Jako pozitivní především vnímáme:

 • Vytvoření marketingového plánu a brand manuálu
 • Rozšíření marketingového týmu o šikovné posily (copy, UX, design)
 • Nový web je téměř na cestě, Citzvizor tedy získává novou podobu
 • Emailing na nové obce

Jako naše motivace především slouží:

 • Společný cíl užitečného projektu
 • Komunikace s ostatními ve Slacku
 • Skvělý tým a pozitivní přístup týmu

A brzdí nás především:

 • Nejasnost kdo je product owner a vydefinování pozic
 • Absence plánu a zajištění priorit
 • Nejednotný slovník
 • Zdržování na schůzkách řešením jiných problémů

HTML
<iframe width="768" height="432" src="https://miro.com/app/live-embed/o9J_ld904AI=/?moveToViewport=-3044,-1882,4500,1714" frameBorder="0" scrolling="no" allowFullScreen></iframe>