Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lean Canvas tvoří definiční dokument každého projektu a vzniká už při jeho zakládání.


⚙️ Návod, jak pracovat s šablonou Lean Canvas je součástí článku Jak pracovat se šablonou projektu, kapitola Název projektu - Lean Canvas zde


Embedded Google Drive File
urlhttps://docs.google.com/presentation/d/1lgnBikQn8UAmFEpYlpjhZyGbuo5wFpo2rduK9yUdpJA/edit?usp=drivesdk
fullwidthtrue
height600