Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

← zpět na úvodní stránku Vítej v Česko.Digital!

← zpět na My v Česko.Digital


Table of Contents
maxLevel6


Být mentorem nebo konzultantem v Česko.Digital znamená být primárně expertním dobrovolníkem se specifickou rolí na projektu. Přečti si prosím, co znamená být expertním dobrovolníkem.


Pokud máš zájem se jako mentor nebo konzultant zapojit, vyplň prosím tento formulář. Koordinátor se ozve do týdne od vyplnění. 


👨‍🏫 Mentor


Expand
title1. Profil mentora
 • mentor je člověk se zájmem pomáhat neziskovému sektoru a měnit tak Česko
 • je stratég, manažer, business konzultant nebo manažer nebo startupista…, má min. 10 5 let zkušeností v s nastavováním business consultingustrategie 
 • zkušenost s mentoringem a s vedením lidí, umí klást otázky, coachovat 
 • je zapálený pro nějaký společenský problém -> vzdělávání, ekologie...
 • má všeobecný přehled, je schopen hodnotit potenciál a udržitelnost nápadu
 • je schopen pomáhat projektu v nastavení reálných cílů a priorit (po dobu spolupráce s Česko.Digital i delším horizontu), šířky projektu, a v rozvoji v oblasti strategie, sales, business modelu...Expand
title2. Jaká je tvoje role?
 • být v souladu s hodnotami Česko.Digital
 • předávání znalostí a zkušeností z daného segmentu 
 • nastavení rozsahu spolupráce s projektem (cíl, rozsah, harmonogram na max. 4 měsíce) 
 • pomoc s nastavením strategického směřování projektu 
 • zpětná vazba, motivace a výzva všem zúčastněným stranám na projektu (Česko.Digital, zadavatel, dobrovolníci…)  
 • budování důvěry se zadavatelem a koordinátorem 
 • doporučení pro Česko.Digital ohledně formy spolupráce s mentorovaným projektemExpand
title3. Časová dostupnost a zodpovědnosti 
 • 6 hodin měsíčně - telefonát / osobní schůzka / zpětná vazba na podklady ve Slacku 

 • průběžně sledovat kanál ve Slacku pro mentory (#mentoring-consulting) a kanál věnovaný danému projektu

 • shrnovat schůzky a další interakce s mentorovaným projektem do trackovacího nástroje, přispívat do projektového kanálu na Slacku

 • dávat doporučení Česko.Digital ohledně spolupráce s projektem 
👩‍💻 Tech-konzultant


Expand
title1. Profil tech konzultanta
 • typ odbornosti: Product Manager / Analytik / Architekt  / CTO (5 let min)

 • člověk spíše univerzální, konkrétní specializace není na škodu, ale zde potřebujeme rozhled

 • zkušenost s řízením komplexních SW projektů, definováním produktové strategie

 • zkušenost tvorbou PRD (Product Requirements Document)

 • schopnost posoudit problém a navrhované řešení z technického pohledu

 • schopnost hrubě odhadnout rozsah práce nutné pro realizaciExpand
title2. Jaká je tvoje role?
 • být v souladu s hodnotami Česko.Digital

 • odhad náročnosti technického řešení 

 • obecná technická podpora a usměrňování v procesu Inkubace

 • prodiskutovat problém, který organizace řeší a zhodnotit případné navržené řešení; zhodnotit, zda má problém vhodně navržené řešení; oponentura

 • v případě nutnosti doporučit framework pro analýzu problému (Lean canvas, SWOT, Value proposition canvas, atd.)

 • pomoci zhodnotit Build/Partner/Buy

 • pokud neexistuje, pomoct navrhnout řešení a odhadnout rozsahExpand
title3. Časová dostupnost a zodpovědnosti 
 • dostupnost min. 1 hodina týdně po dobu 2 měsíců na jeden projekt
👩‍💼 Konzultant z ostatních oblastí: business strategie, marketing, obchod, finance...


Expand
title1. Profil konzultanta
 • široká zkušenost v dané oblasti (strategie, plánování, exekuce), min. 5 letExpand
title2. Jaká je tvoje role?
 • být v souladu s hodnotami Česko.Digital
 • formou workshopu, case studies, zpětné vazby nebo individuální konzultace pomoci projektu na rozvoji konkrétní oblasti (finance, marketing, obchod…)Expand
title3. Časová dostupnost a zodpovědnosti 
 • dostupnost 2 hodiny týdně během spolupráce na projektu 
 • většinou jde o krátkodobou spolupráci v podobě 1 - 3 setkání👣 Mé první kroky

Co budu dělat, když jsem tu poprvé, kdy a kde k tomu najdu potřebné podklady


Co:

Kdy:

Kde najdu podklady:

1
 • Vyplnit registrační formulář (2 minuty)

 • Přidat se na Slack a projít si tipy, jak s ním pracovat (5 min)

 • Vyplnit slackový profil a představit se v #introduction (10 minut)

 • Přidat se do kanálu #mentoring-consulting, kde jsou sdruženi všichni mentoři & konzultanti a kde se představují aktuality z inkubátoru a nové projekty hledající mentora 

1. týden

2
 • Projít si hodnoty Česko.Digital (20 minut) a pochopit, jak se v Č.D řídí projekty a jaká je moje role; seznámit se s kmenovým týmem (5 minut)

1. týden

3
 • Projít si kanály na Slacku (20 minut) a připojit se do nich 

2. týden

4
 • Kontakt s koordinátorem příchozích projektů (20 min), který se Ti ozve na základě vyplněného reg. formuláře a domluví se s Tebou na spolupráci.  

2. týden 


5
 • Úvodní setkání s mentory, konzultanty, koordinátory a dalšími lidmi s Česko.Digital ohledně očekávání, role mentorů a konzultantů v Česko.Digital. Pokud není v jednom období více zájemců, organizuje se individuálně. 

3.-5. týden

 • příprava na setkání zde

 • prezentace zde


Co budu v kostce dělat, když se chci aktivně zapojit do projektu:


Co: 

Kdy:

Kde najdu podklady:

1
 • Projít seznam aktuálně vypsaných projektů, které hledají mentora nebo konzultanta (10 minut)

1. týden

2
 • Projít si stránky projektů, na kterých je možné se ihned zapojit (30 minut)

1. týden

3
 • Pokud na něco hledám odpověď, projít návody a FAQ  

1. týden

4
 • Kontaktovat koordinátory projektu, kde chci pomoct, a domluvit se na dalším postupu (5 minut)

2. týden

5
 • Osvojit si a registrovat se do nástrojů Slack, Confluence, Trello, Google Disk…)

2. týden

 • kanál projektu #p-...

 • wiki projektu

 • web organizace, se kterou na projektu pracujeme

 • nástěnka Trello

 • sdílený disk projektu

6
 • Mentorovat projekt, poskytovat konzultace

2. - x. týden