Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents


🔖 Základní info o projektu

Název projektu

Střecha duševního zdraví

Aktuální fáze

Příprava | Realizace | Podpora

Aktuálně probíhá specifikace zadání a řešení.

Datum zahájení

 

Status projektu

Status
colourGreen
titleON TRACK

Koordinační tandem

Petra Fritsch

Daniel Urban

Support
Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je vytvořit jednotné místo pro prevenci a včasnou pomoc při duševní nepohodě či složité životní situaci. 

CÍLE PROJEKTU, které považujeme za stěžejní:

 • Směrem k cílové skupině:

  • Zkrácení doby bez pomoci díky přehlednosti, dostupnosti a komplexitě informací.
  • Motivovat cílovou skupinu k pravidelné sebepéči o duševní zdraví.

  Směrem ke spolupracujcím organizacím:

  • Snížení přetížení organizací a jednotlivců pomáhajících v oblasti péče duševní zdraví.

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU je definovaná ve třech vrstvách:

 • primární: děti 2. stupně ZŠ (s důrazem na starší 2. stupeň - 7.-9. třída - více viz Definiční dokument)
 • sekundární: rodiče a učitelé (vídají děti denně)
 • terciální: pediatři, neziskovky a jejich nízkoprahové kluby, školní psychologové, trenéři, vedoucí zájmových kroužků atd. (dítě nevídají na denní bázi, ale dokážou ho ovlivnit / působit na změnu / motivovat)
Co teď nejvíc potřebujeme
 • Provést výzkum v naší cílové skupině (děti a mladiství).
 • Definovat si řešení (aplikace/web).
 • Obsadit hledané role.
Důležité milníky


🎳 Projektový tým

Jméno

Role

Kontakt

Koordinátorka projektu

Product Owner

Slack, petra.fritsch@cesko.digital 

Koordinátor projektuSlack, daniel.urban@cesko.digital 

Zakladatel projektu

Slack, mail

Swenia Kalianko

David Mikulecký

Ondřej Kaše

Jiří Sekera

Petr Dalík

UX, grafika

Slack

Slack

Slack

Slack

Slack

Kristýna Turner

Tereza Gagnon

Marketingová strategie projektu

Slack

Slack

Laura BlažkováPartnership koordinátorkaSlack, laura.blazkova@cesko.digital 

Support koordinátorka,

Care & Projects

Slack, katerina@cesko.digital
Buddy (mentor) pro Product Owner
Support projektu, CMO

Slack, radka@cesko.digital

Martin WenischTechnická konzultace projektuSlack

Tereza Vítková

Pavla Kafková

Veronika Svobodová

Vyhodnocování výzkumu

Slack

Slack

Slack

Jan KulhánekOdborná konzultace projektuSlack


🤝 Spolupracující organizace

OrganizaceZástupci
Linka bezpečíKateřina Lišková, Lucie Zelenková
ČOSIVKlára Laurenčíková, Anna Kubíčková

Česká asociace streetworku

Martina Zikmundová, Martina Zimmermannová
Nevypusť dušiMarie Salomonová
MPSVKristýna Jůzová Kotalová, Barbora Tobolka Augustová
Terap.io

Chadi Moussawi

AbacedaKateřina Brodská, Terézia Lukšicová
Kantar CZEva Morávková (poskytnutí dat ze studie Češi v síti, 2019 za účelem výzkumu cílové skupiny projektu - URČENO POUZE PRO NEZISKOVÉ ÚČELY, NEŠÍŘIT MIMO Č.D, upřesnění může poskytnout Petra Hejduková)
NÚDZPetr Winkler
MŠMT

Prostřednictvím K. Laurečníkové přes pracovní

skupinu Well-being


📄 Lean Canvas

Embedded Google Drive File
urlhttps://docs.google.com/presentation/d/1UUQhOwqZ2J6zbgFGJ7h729VbBDgT5Dn1FbD5rrwNFjo/edit?usp=drivesdk
fullwidthtrue
height600


📆 Časový harmonogram projektu - WIP

Airtable embed
EmbedIDshriAJhzXBbFq8UZd
ShowControlstrue


🗣 Jak a kde spolu komunikujeme a spolupracujeme


Návody na všechny naše nástroje najdeš zde.

Přístupy mohou poskytnout koordinátoři projektu Petra HejdukováFritsch a Daniel Urban nebo support koordinátorka projektu Lucie ZajíčkováKateřina Kocianová