Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Date

Attendees

Goals

 • koordinace aktivit pro 1.5 a jejich rozdělení

Discussion items

TimeItemWhoNotes
kick-offRadek Hábl
 • zopakovat cíle projektu

 aktivity pro 1.5
 •  miro board na brainstorming
 • doplnění úřadů
  • revize flow uživatel (konkrétní dluh x neví kde dluží)
  • revize funkce/flow dotazníku
  • umístění nových karet úřadů
  • analýza chování uživatele - GA
 • žádost o splátkový kalendář + odpuštění penále
  • jak vložit do současného webu (flow, architektura)
  • jít cestou našeho jednotného formuláře (vytvořit)
 • automatické generování formulářů
  • na základě šablony generace dokumentu
  • výběr jaké formuláře chce generovat
  • jak vyplnit informace uživatele
  • cesty stažení/získání formuláře
  • jak a kam doručit formulář

další témata
 • vzdělávací část webu - jak moc ji splňujeme
 • jak splňujeme business cíle projektu > revize
 • otestovat web a získat vstupy/výstupy na úpravu
 • retro jak se pohnuly body jendotlivé

akční kroky
 • meeting na revizi stavu business cílů
 • aktivity na 1.5 dát do "roadmapy" (miro?)
 • UX projdou komunikační dokumenty a vytvoří vstupy pro meeting na revizi
 • retrospektiva - časový formát a najít termín na další

Action items

 •